Про надання пропозицій з ініціатив ПАТ «ДМК» щодо впровадження наукових інноваційних проектів, які суттєво зменшать техногенне навантаження на навколишнє середовище

Просимо шановну громаду міста Кам’янське надати пропозиції з ініціатив ПАТ «ДМК» щодо імплементації інноваційних розробок (переоснащення виробництва з високим рівнем природоохоронних заходів), які були презентовані громаді 18.06.2018 р.
Сьогодні виникає нагальна потреба у швидкому технічному переоснащенні підприємств ГМК й досягненні викликів європейського співтовариства, що зумовлено планами інтеграції законодавства України до вимог Директив ЕС у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Тому ПАТ «ДМК» залучає до співробітництва фахівців та науковців (Компанія «АІК-ЕКО», ДНУЗТ, ПДБА, ДНУ, Дніпропетровської Медакадемії, Придніпровського Наукового Центру, екологічні аудитори та ін.; починаючи з 2012 року по теперішній час) з метою обговорення перспектив розвитку металургійної галузі, обговорення сучасних технологій, винаходів та проектів, а також інноваційних заходів, що плануються на комбінаті.
Так, Компанія «АІК-ЕКО» здійснила розробку та випробувала нову схему охолодження агломерату в умовах агломераційного цеху №2, яка дозволить використовувати теплоту відпрацьованих газів в зоні спікання, що знизить споживання твердого палива (а це зниження викидів газоподібних речовин) і дозволить вивести з експлуатації 6 потужних джерел викидів від зон охолодження агломашин. Ця модернізація дозволить знизити викиди забруднюючих речовин оріїнтовно на 8800 тонн. Також при проведенні капітального ремонту на агломашин №11 буде встановлений додатковий інерційний фільтр, що дозволить зменшити концентрацію пилу на вході в існуючий мультициклон. Закінчення реалізації пропонованих заходів - 2021 рік.
При проведенні капітальних ремонтів агломашин № 11, 12 виконано модернізацію батарейного циклону з переведенням одноступінчатого апарату в двоступеневий, що істотно поліпшило очищення газів, що відходять. Захід виконано, витрачено 14,23 млн. грн.
Для виконання модернізації газоочисного устаткування обертової печі відділення виробництва вапна в конвертерному цеху - виконаний проект і закуплено обладнання на суму 6,7 млн. грн.
Щодо реконструкції з оснащенням фільтрувальними установками аспірацій грохотів сортувального вузла у відділенні виробництва вапна – було виконано проект і придбано обладнання: компресорна установка і осушувач на суму 1,158 млн. грн.
Виведено з експлуатації нагрівальні колодязі блюмінга «1150» в прокатному цеху, на що витрачено 0,2 млн. грн. Модернізована система утилізації продуктів згоряння секційної печі №1 шаропрокатного стану прокатного цеху - витрачено 0,74 млн. грн.
Комбінат в цьому році має намір провести капітальні ремонти (КР) обох конверторів з повною заміною котлів-утилізаторів і модернізацією газоочисток. Всі передумови до виконання є, проект виконаний, 80% обладнання для КР конвертера №2 – знаходиться на комбінаті, зараз виконується укрупнена збірка котла.
Конвертор №1 буде також капітально відремонтовано до кінця цього року.
В цьому році буде виведена із експлуатації доменна піч, що дасть заплановане зниження викидів 5549 тонн на рік.
Враховуючи висновки провідних науковців Дніпропетровщини, оцінки незалежних експертів, інноваційних розробок та проектів, за ініціативи ПАТ «ДМК» та з метою отримання найліпшого природоохоронного ефекту, пропонується порушити питання щодо внесення коригування у «Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки», у частині ПАТ «ДМК», з урахуванням вище означених розробок, науково-обґрунтованих технологічних рішень із реконструкції, та підвищення ефективності виробництва, можливості подальшого врахування цих пропозицій в заходах місцевих та регіональних природоохоронних програм та задля найширшого відображення інноваційних проектів комбінату у регіональних природоохоронних програмах.
Такі сучасні інновації ПАТ «ДМК» - шлях для суттєвого зменшення навантаження на довкілля, тому пропонуємо громадянам нашого міста надати пропозиції ПАТ «ДМК» до заходів зі зменшення навантаження на навколишнє природне середовище.
З метою врахування думки територіальної громади, просимо Ваші пропозиції щодо розробки науково – обґрунтованих технічних рішень по підвищенню ефективності природоохоронної діяльності, та впровадження нових природоохоронних інноваційних технологій, залишати на сайті комбінату, згідно нижче наданої реєстраційної форми.

    


В связи со сложной ситуацией в Украине, а также с участившимися случаями откровенно неадекватных - оскорбительных, призывающих к насилию и разжигающих вражду - комментариев, возможность комментирования материалов на "Кстати+" временно закрыта.


Реклама