Безпека учасників освітнього процесу під час навчання: поліція надала нові алгоритми та роз’яснення

Надіслав: slavkin1 , дата: пн, 12/04/2023 - 07:08
Ворон

16 листопада цього року Освітній омбудсмен України на своєму офіційному веб-сайті (https://eo.gov.ua) розповів про набрання чинності спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України від 18.08.2023 № 685/1013 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2023 р. за № 1583/40639), який затверджує Порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти.Дуже важливо, особливо у період війни, створювати освітнє середовище для безпечного навчання дітей у закладах освіти. Про це розповімо більш детально. 

Мета та терміни

Порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти (далі – Порядок) визначає механізм реагування поліції, ДСНС, закладів освіти щодо раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти (далі – раннє попередження та евакуація).
У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
- команда реагування закладу освіти – це працівники закладу освіти, перелік яких затверджений наказом його керівника, на яких покладається здійснення заходів щодо раннього попередження, евакуації та реагування в разі нападу, ризику нападу на заклад освіти;
- напад на заклад освіти – це застосування особою або групою осіб фізичного та/або психологічного насильства (із застосуванням (незастосуванням) різних видів зброї) у закладі освіти (будівлі, споруді, інших об’єктах користування) та прилеглій до нього території, що може загрожувати життю та здоров’ю учасників освітнього процесу;
- працівник закладу освіти – це особа, яка працює в закладі освіти на педагогічній посаді, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом освіти;
- раннє попередження нападу на заклад освіти – заходи, які організовуються та проводяться в закладах освіти для створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу, проведення профілактичних та інформаційних заходів щодо попередження, алгоритму дій у разі нападу на заклад освіти.
Метою організації та здійснення заходів щодо раннього попередження та евакуації є:
1) захист прав, інтересів і свобод, життя і здоров’я людини та громадянина, суспільства та держави від протиправних посягань під час освітнього процесу;
2) створення умов для організації безпечного освітнього середовища, зокрема в частині створення в закладі освіти умов, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичного та/або психологічного насильства (далі – безпечне освітнє середовище).

Керівник закладу освіти і його обов’язки

Керівник закладу освіти з метою створення умов безпечного освітнього середовища для навчання здобувачів освіти та роботи працівників закладу освіти:
1) організовує, забезпечує та контролює виконання заходів, спрямованих на створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти;
2) розробляє та затверджує план евакуації, порядок оповіщення учасників освітнього процесу та алгоритми їх дій у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти;
3) створює команду реагування закладу освіти, затверджує її склад (не менше ніж 3 працівники закладу освіти) та розподіляє між ними обов’язки щодо вжиття заходів реагування в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, у тому числі проведення евакуації учасників освітнього процесу;
4) забезпечує надання команді реагування закладу освіти, уповноваженому поліцейському, працівнику ДСНС інформації, яка міститься в паспорті безпеки закладу освіти, та її вчасне оновлення;
5) уживає заходів щодо унеможливлення доступу на територію закладу освіти сторонніх осіб, крім учасників освітнього процесу;
6) вносить пропозиції засновнику закладу освіти щодо необхідності забезпечення закладу освіти технічними засобами охорони та фізичною охороною (за потреби);
7) забезпечує проведення комплексного обстеження не рідше ніж один раз на шість місяців стану об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, маршруту руху до них, вказівників, надійності охорони закладу освіти (запірні пристрої на вікнах та дверях, наявність ґрат на вікнах, засобів та систем протипожежного захисту, комплексу тривожної сигналізації з передаванням тривожних сповіщень на пункти централізованого спостереження охорони);
8) забезпечує ознайомлення учасників освітнього процесу з планом евакуації та порядком оповіщення в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти;
9) забезпечує належне функціонування об’єктової системи оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, сирени), системи протипожежного захисту закладу освіти;
10) контролює відповідність стану будівель, приміщень, інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання в закладі освіти чинним стандартам, правилам, нормам, не рідше ніж 1 раз на 6 місяців організовує перевірку таких приміщень та території закладу освіти постійно діючими технічними комісіями закладу освіти із складанням акта;
11) організовує проведення щороку заходів (навчання, тренування, тренінги) щодо дій учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти не рідше ніж 4 рази впродовж навчального року.

Команда реагування закладу освіти

 Команда реагування закладу освіти:
1) розробляє та подає на затвердження керівнику закладу освіти алгоритм дій учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також плани евакуації учасників освітнього процесу;
2) складає та оновлює паспорт безпеки закладу освіти, копія якого надається уповноваженому поліцейському, працівнику ДСНС та (за потреби) представникам інших органів державної влади;
3) здійснює навчання (тренування, тренінги) учасників освітнього процесу згідно з алгоритмами дій у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також проведення їх евакуації;
4) у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти діє згідно з алгоритмом дій, затвердженим керівником закладу освіти.

Працівник закладу освіти в разі нападу

Працівник закладу освіти в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти:
1) негайно повідомляє членів команди реагування закладу освіти та керівника закладу освіти про відомі обставини нападу або ризику нападу;
2) роз’яснює здобувачам освіти алгоритми дій;
3) вживає заходів щодо проведення евакуації безпечним шляхом, визначеним командою реагування закладу освіти, у разі неможливості евакуації вживає заходів щодо залишення здобувачів освіти в місці їх перебування в закладі освіти;
4) виконує вимоги поліцейських та/або працівників ДСНС, які прибули в заклад освіти для реагування на напад або ризик нападу, сприяє в межах компетенції їх діяльності та за можливості інформує про перебіг евакуації, місця перебування учасників освітнього процесу;
5) за наявності постраждалих осіб надає їм домедичну допомогу;
6) обстежує приміщення закладу освіти з метою виявлення учасників освітнього процесу, яких не евакуювали;
7) бере участь у навчаннях (тренуваннях, тренінгах) щодо виконання дій згідно з алгоритмами в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також проведення евакуації.

Підстави для прийняття рішення про евакуацію

Підставою для прийняття рішення про евакуацію учасників освітнього процесу є:
1) перебування в закладі освіти або на його території чи безпосередньо поблизу них осіб, які скоїли напад, або наявні інші дані, що свідчать про намір скоєння нападу;
2) надходження повідомлень в усній або письмовій формі про напад або ризик нападу на заклад освіти.

Сигнали оповіщення

Для оповіщення про напад або ризик нападу на заклад освіти використовуються такі сигнали:
1) перший сигнал – короткі, тривалістю 2-3 секунди, дзвінки, які повторюються 5 разів із паузами, призначені для повідомлення учасникам освітнього процесу, що відбувається напад або є ризик нападу на заклад освіти;
2) другий сигнал – довгий, тривалістю 10-15 секунд, дзвінок, призначений для повідомлення учасників освітнього процесу про проведення евакуації.

Алгоритм дій у разі нападу на заклад освіти

У разі нападу або ризику нападу на заклад освітиалгоритмдій учасників освітнього процесутакий:
1. Керівник закладу освіти координує та контролює дії членів команди реагування закладу освіти та працівників закладу освіти.
2. Команда реагування закладу освіти та/або працівник закладу освіти:
1) негайно викликають поліцію та (за необхідності) інші екстрені служби, вмикає систему оповіщення за першим сигналом та повідомляє керівнику закладу освіти про напад або ризик нападу на заклад освіти;
2) з’ясовує обставини нападу або виникнення ризику нападу (сутність загрози, кількість постраждалих від нападу, їх фізичний стан та місце перебування);
3) у разі неможливості евакуації, зокрема якщо проведення евакуації може бути небезпечним, уживає заходів щодо залишення учасників освітнього процесу в місці їх перебування в закладі освіти та блокування будь-яким способом дверей та вікон;
4) у разі проведення евакуації вмикає систему оповіщення за другим сигналом;
5) уживає заходів щодо проведення безпечної евакуації учасників освітнього процесу в безпечне місце;
6) організовує безпечне пересування учасників освітнього процесу до укриття або іншого безпечного місця;
7) перевіряє приміщення, будівлю закладу освіти на відсутність у них учасників освітнього процесу;
8) виконує вимоги поліцейських та/або працівників ДСНС, які прибули в заклад освіти для реагування на напад або ризик нападу, та сприяє в межах компетенції їх діяльності та за можливості інформує про перебіг евакуації, місця перебування учасників освітнього процесу;
9) у разі наявності постраждалих від нападу організовує надання їм домедичної допомоги, у тому числі із залученням екстрених служб;
10) за можливості оповіщає батьків, інших законних представників про переміщення здобувачів освіти в укриття;
11) погоджує повернення учасників освітнього процесу до навчання після завершення заходів, вжитих у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, а також перевіряє кількість здобувачів освіти.

Довідково

Ознайомитися з текстом і основними положеннями документа та завантажити паспорт безпеки закладу освіти можнаможна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1583-23#Text.
Матеріали презентації, які підготовлені Ювенальною поліцією України тут: https://media-www.npu.gov.ua/npu-pre-prod/sites/3/PDF/presentation%201…

Ігор Ворон, юрист.