Допуск працівника до роботи без інструктажу з безпеки праці неможливий: пояснення Держпраці

Надіслав: slavkin1 , дата: пт, 06/02/2023 - 07:09
Ворон

23 травня цього року фахівці Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці на своєму офіційному веб-сайті в соціальної сеті Facebook (https://www.facebook.com/udpvif) надали відповідь на питання: чи можна допустити працівника до роботи без інструктажу з безпеки праці. Про це і піде мова в цій статті.

Без проходження інструктажів з безпеки праці допуск працівника до роботи неможливий

У Південно-Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці роз’яснюють, що працівник не може бути допущеним до роботи без проходження інструктажів з безпеки праці.
Згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення з працівниками інструктажів з питань промислової безпеки та безпеки праці.
За характером і часом проведенняінструктажізпитаньохоронипраціподіляютьсянавступний,первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж з безпеки праці

Вступний інструктаж проводиться:
- з усіма працівниками, котрі приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, або виконують інші роботи на підприємстві;
- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
- у разі екскурсії на підприємство.
Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці з записом у журнал реєстрації вступного інструктажу.

Первинний інструктаж з безпеки праці

Первинний інструктаж проводиться:
- до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником;
- з новоприйнятим на роботу фахівцем;
- з працівником, котрий переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
- у випадку, якщо працівник виконуватиме нову для нього роботу;
- з працівником, котрий прибув у відрядження ібере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Такий інструктаж проводитися індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтованого переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж з безпеки праці

Повторний інструктаж проводять з працівником на робочому місце не рідше 1 разу на 3 місяціна роботах з підвищеною небезпекою, на інших видах робіт — 1 раз на 6 місяців. 
Інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягомі змістомпереліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж з безпеки праці

Позаплановий інструктаж з безпеки праці проводиться у таких випадках:
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу та інших факторів, що впливають на стан охорони праці та промислової безпеки;
- при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або вже призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;
- при виявленні фахівцями, у разі здійснення державного нагляду та контролю за охороною праці, незнання вимог безпеки щодо робіт, які виконують працівники;
- при перерві в роботі працівників більше, ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, для інших видів робіт — 60 календарних днів.
Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу проведення інструктажу.

Цільовий інструктаж з безпеки праці

Цільовий інструктаж з безпеки праці проводиться:
- з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
- при ліквідації аварій, стихійного лиха;
- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником, або з групою працівників.
Обсяг і зміст інструктажів визначається залежно від виду робіт, що їх має виконувати працівник.

Хто проводить та хто контролює

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер). 
Інструктажі завершуються перевіркою знань працівників у вигляді усного опитування, або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. 
Знання працівників перевіряє відповідальна особа, котра проводила інструктаж.

Ігор Ворон, юрист.