Пенсія за вислугу років: роз’яснення ПФУ

Надіслав: ilona , дата: пн, 02/12/2024 - 08:29
п

31 січня цього року Пенсійний фонд України на своєму офіційному веб-сайті (https://www.pfu.gov.ua) надав змістовне роз’яснення щодо пенсій за вислугу років в сучасних умовах. Розповімо про це більш детально.

Пенсія за вислугу років встановлюється окремим категоріям громадян

Пенсія за вислугу років встановлюється окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Окремі категорії застрахованих осіб, які пропрацювали у визначених установах на певних посадах, можуть набувати право на пенсію за вислугою років, яка призначається до досягнення пенсійного віку.

Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, що дають право на

призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на якихпрацювала людина та закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Пенсія за вислугу років із солідарної системи

Умови призначення визначені Законом України від 9.07.2003 № 1058-IV «Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (частина 4 статті 114, пункти 2¹ та 16 Прикінцевих положень) та Законом України від5.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення» (статті 52, 54, 55).

Пенсії за вислугу років призначаються:

незалежно від віку:

- артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчоїдіяльності від 20 до 35 років (частина 4 статті 114 ЗаконуУкраїни від 9.07.2003 № 1058-IV «Прозагальнообов’язкове державнепенсійне страхування», постанова Кабінету Міністрів України від12.10.1992 № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань

пенсійного забезпечення»);

- працівникам авіації та льотновипробного складу за наявності відповідноївислуги років у чоловіків від 25 років на 1.04.2015 до 26 років 6 місяцівна 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 1.04.2015 до 21 року 6 місяців на11.10.2017 (стаття 54 Закону України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ «Пропенсійне забезпечення», постанова Кабінету Міністрів України від21.07.1992 № 418 «Про затвердження нормативних актів з питаньпризначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотновипробного складу»);

- працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення занаявності спеціального стажу роботи від 25 років на 1.04.2015 до 26 років6 місяців на 11.10.2017 (стаття 55 Закону України від 5.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення», постанова Кабінету Міністрів Українивід 4.11.1993 № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорониздоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на

пенсію за вислугу років»);

- спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числіперебування у складі збірних команд України не менше 6 років (стаття55 Закону України від 5.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення»,постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992
№ 583 «Прозатвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення»);

-після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінкамита за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажуроботи за професією/посадою (статті 54, 55 Закону України від5.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення»):

- диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом; інженернотехнічному складу цивільної авіації (постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 21.07.1992 № 418 «Про затвердження нормативних актів зпитань призначення пенсій за вислугу роківпрацівникам авіації і льотновипробного складу»);

- бортпровідникам;

- працівникам залізничного транспорту та метрополітену (постановаКабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583 «Про затвердженнянормативних актів з питань пенсійного забезпечення»);

- працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах(постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583 «Прозатвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення»);

- працівникам, зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві (постановаКабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583 «Про затвердженнянормативних актів з питань пенсійного забезпечення»);

- механізаторам (докерам-механізаторам) у портах (постанова КабінетуМіністрів України від 12.10.1992 № 583 «Про затвердження нормативнихактів з питань пенсійного забезпечення»);

- плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості(постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583 «Прозатвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення»).

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями 27, 28 Закону України від9.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійнестрахування» і залежать від тривалості набутого страхового стажу таотриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/посади, щодає право на таку пенсію.

Пенсія за вислугу років військовим

Умови призначення визначені Законом України від 9.04.1992 № 2262-ХІI «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деякихінших осіб» (стаття 12).

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям за умовизвільнення із військової служби:

- незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше25 календарних років вислуги;

- в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та занаявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтею 13 Закону № 2262-ХІI: від50 % (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я від 55 %) до70% відповідних сум грошового забезпечення в залежності від тривалостівислуги.

Порядок обчислення грошового забезпечення визначено постановоюКабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядокобчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошовоїдопомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деякихінших осіб», крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімейта прирівняних до них осіб».

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років не може бути нижче 3854 грн.

Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури

Умови призначення визначені Законом України від 14.10.2014 № 1697- VІІ

«Про прокуратуру» (частина 1 статті 86).

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівникипрокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають неменше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорівне менше 15 років.

Розміри пенсій визначаються згідно частин 2 – 5 статті 86 Закону№ 1697-VІІ – 60 % суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадахпрокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки,30 років – жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягненнячоловіками віку 57 років, жінками – 55 років.

Розмір пенсії визначається пропорційне кількості повних років роботи напрокурорських посадах.

 

Ігор Ворон, юрист