Порядок отримання спадщини засудженими: актуальні роз’яснення юристів

Надіслав: ilona , дата: вт, 11/21/2023 - 08:46
п

31 жовтня цього року юристи-фахівці Центру з надання безоплатної правничої допомоги (https://legalaid.gov.ua) в рамках проекту надання юридичних консультацій для населення опублікували статтю під назвою «Порядок отримання спадщини засудженими». В умовах воєнного стану порядок прийняття спадщини кілька разів змінювався. Тому це питання завжди актуальне. В цій юридичної консультації розглядається порядок прийняття спадщини, способи подачі заяви, строки та порядок подання заяви про прийняття спадщини особою, яка перебуває в місцях позбавлення волі. Розповімо і ми про це більш детально.

Що таке спадкування?

Спадкування – цеперехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла – спадкодавця, до інших осіб – спадкоємців.

Спадкування може бути за заповітом або за законом.

Що входить до складу спадщини?

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті.

Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:

- особисті немайнові права;

- право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;

- право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

- права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;

- права та обов’язки особи як кредитора або боржника.

Коли відкривається спадщина?

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

День смерті або день оголошення померлою – це час відкриття спадщини.Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

Порядок подання заяви про прийняття спадщини

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Спадкоємці

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (фізичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права).

Способи подачі заяви

Особисто. Якщо спадкоємець особисто прибув до нотаріуса, нотаріальне засвідчення справжності його підпису на таких заявах не вимагається. У цьому випадку нотаріус встановлює особу заявника, про що на заяві робиться відповідна службова відмітка, яка скріплюється підписом нотаріуса.

Поштою. Якщо заява, на якій справжність підпису спадкоємця не засвідчена, надійшла поштою, вона приймається нотаріусом, заводиться спадкова справа, а спадкоємцю повідомляється про заведення спадкової справи та необхідність надіслати заяву, оформлену належним чином (справжність підпису на таких заявах має бути нотаріально засвідченою), або особисто прибути до нотаріуса.

Як подати заяву про прийняття спадщини особою, яка перебуває в місцях позбавлення волі

В місцях позбавлення волі заяву про прийняття спадщини спадкоємець може надіслати поштою на адресу нотаріуса, але справжність підпису на такій заяві має бути нотаріально засвідченою.

Згідно статті 40-1 Закону України «Про нотаріат», начальник установи виконання покарань засвідчує справжність підпису особи, яка перебуває в такій установі.

Засвідчення начальником установи виконання покарань справжності підпису на документах прирівнюється до нотаріального засвідчення справжності підпису.

Строки для прийняття спадщини

Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у 3 місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

Якщо строк, що залишився, менший як 3 місяці, він продовжується до 3-ох місяців.

Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини

Якщо спадкоємець протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Юристи особливо звертають увагу на те, що в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом в країне, незалежно від місця відкриття спадщини.

Обов’язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов’язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців.

Строк видачі свідоцтва про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 6-ти місяців з часу відкриття спадщини.

Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій воно видане, не мала права на спадкування, а також в інших випадках, встановлених законом.

Ігор Ворон, юрист